İş Hukuku

İŞ HUKUKU

TM406

2 + 0 (3 ECTS Kredisi)

4.Yıl / 2.Yarıyıl – Tüm opsiyonlar

Lisans

Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe

Ders Veren Öğretim Elemanları : Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Güliz Uluç ([email protected]e.edu.tr)  

DERSİN (KATALOG) İÇERİĞİ:

Hukukun ve iş hukukunun tanımı, işçi-işveren ilişkileri, iş akdinin feshi ve sonuçları, ücret, iş ahlakı, izin, iş güvenliği, kıdem tazminatı, Avrupa Birliği Hukuku ile mukayesesi, ders üzerinde pratik uygulamalar.

ÖNKOŞUL :

Yok

DERS KİTABI/DİĞER MATERYAL:

  • İş Kanunu
  • Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu
  • Bireysel İş Hukuku
  • Talat Aytimur Ders Notları
  • Avrupa Birliği Mevzuatı

DERSİN AMACI VE HEDEFİ:

  • Temel Hukuk bilgisini verebilmek, muhakeme yeteneklerini arttırmak.
  • İş hayatında karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar ve çözüm yolları hakkında pratik bilgiler vermek.
  • İş hayatının etik yönlerini ortaya koymak.
  • İş görüşmelerine öğrencileri hazırlamak.

DERS PROGRAMI:

HAFTA

DERS

UYGULAMA

1

Hukukun temel kaynakları.

 

2

İş Hukukunun temel kaynakları ve tanımlar.

 

3

İş sözleşmesi ve unsurları.

 

4

Özgeçmiş hazırlanması.

 

5

Ücret ve ekleri

 

6

İş ve işverenin karşılıklı borçları. Mukayeseli hukuk.

 

7

1. Ara Sınav.

 

8

İş sözleşmesinin sona ermesi

 

9

İş sözleşmesinin fesi ihbar ve taktaraflı olarak feshi

 

10

Kıdem tazminatı

 

11

İzin hakkı

 

12

Fazla çalışma

 

13

Genel tekrar, mukayeseli hukuk

 

14

2. Ara Sınav

 

HAFTALIK DERS SAATİ/HER DERS SAATİNİN SÜRESİ:

2 saat/hafta – 90 dakikalık blok ders.

DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI:

İş görüşmelerinin sağlıklı yapılabilmesi

Muhtemel karşılaşılabilecek problemleri önceden kavrayabilmeleri ve çözüm yolları

İş ilişkisinin devamı ve sona ermesi ile elde edilebileceği haklarının bilinmesi

İş ve meslek ahlakının pekiştirilmesi

Sosyal alanda fikirlerin ifade edilebileceği genel kültürün oluşturulması.

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bir yarıyılda iki yazılı ara sınav ortalaması (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonuı sınavı (%60) yapılmaktadır. İki ara sınav ortalaması 80 ve üzeri ise final sınavından muaf olunmaktadır.

DERSİN TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ:

( Program çıktısı tam sağlanıyor ise X; kısmen sağlanıyor ise / ; sağlanmıyor ise boş bırakınız)

1

Tekstil Mühendisliği problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.

 

2

Deney tasarımlama, modern araç ve gereçleri kullanarak deney yapma ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.

 

3

Belirlenmiş bir hedefe ulaşabilmek için bir sistemi ve/veya üretim sürecini planlama ve/veya tasarımlama becerisi.

 

4

Aynı ve/veya farklı disiplinlerden takımlarda çalışabilme becerisi.

 

5

Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz ve formüle etme ve çözme becerisi.

 

6

Mesleki sorumluluk ve/veya etik bilinci.

X

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

X

8

Yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

 

9

Özellikle sağlık, çevre, enerji tasarrufu, kalite, güvenlik ve verimlilik konularını da dikkate alarak, tekstil mühendisliği problemlerinin çözümü için kapsamlı bir eğitim verilmesi

 

10

Yaşam boyu öğrenebilme ilkesini benimseme, öğrenmeye açık olma.

X

11

Tekstil teknolojisi/terbiyesi/konfeksiyon alanlarında çağdaş bilgi sahibi olma.

 

12

Mühendislik uygulamaları için gerekli modern teknikleri ve/veya donanımları kullanma becerisi.

 

HAZIRLAYAN : Öğretim Görevlisi Av. Talat AYTİMUR                                                       22.03.2005